Störf í boði

 
Fríhöfnin er dótturfyrirtæki Isavia ohf. og annast fimm verslanir í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Félagið er stærsta verslunarfyrirtæki í flugstöðinni með um 210 starfsmenn.

Stærstu vöruflokkar í verslunum félagsins eru áfengi, tóbak, snyrtivörur, sælgæti og leikföng.

Fríhöfnin er framsækið fyrirtæki í síbreytilegum ferðaheimi þar sem markmiðið er að bjóða upp á gæðavörur á góðu verði í samkeppni við verslanir á erlendum flugvöllum.

 

Almenn umsókn Fríhöfn

Meðferð umsókna

 

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

 

 

Framtíðarstörf í verslunum Fríhafnarinnar

 Um er að ræða framtíðarstörf í verslunum Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli. Við leitum að þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eiga auðvelt með að nálgast fólk, hafa lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.

 

Umsækjendur skulu vera 20 ára eða eldri og geta hafið störf eigi síðar en 1.september nk.

 

Starfið felst í sölu og þjónustu við viðskiptavini og áfyllingum í verslunum. Unnið er í vaktavinnu og er bæði um fullt starf og hlutastörf að ræða.

 

Vaktir eru breytilegar eftir starfshlutfalli

  • 12 tíma vaktir - 100% starfhlutfall
  •   8 tíma vaktir -   67% starfshlutfall
  •   6 tíma vaktir -  50% starfshlutfall

 

Hæfniskröfur

  • Góður sölumaður með ríka þjónustulund
  • Reynsla af verslunarstörfum er kostur
  • Hæfni í mannlegum samskiptum
  • Gott vald á íslenskri og enskri tungu

 

Við bjóðum fríar rútuferðir til og frá höfuðborgarsvæðinu.

 

Umsóknarfrestur er til og með 14.október 2018, nánari upplýsingar um starfið veitir Hallur Guðjónsson, mannauðsstjóri Fríhafnarinnar, í tölvupósti hallur.gudjonsson@dutyfree.is

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn bakgrunnskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð.

 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Fríhafnarinnar eru karlar jafnt sem konur hvattar til þess að sækja um störfin.

 

 

 
 

Meðferð starfsumsókna hjá Fríhöfninni

 

Allar umsóknir um störf hjá Fríhöfninni skulu fara í gegnum ráðningarvef fyrirtækisins.

Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.

Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.

Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

 

Kæri umsækjandi!

 

Ef þið lendið í vandamálum með að sækja um starf hjá Fríhöfninni þá getið þið sent póst á radningar@dutyfree.is og við munum reyna að leysa fljótt úr málunum.